LAS – Gorenjska košarica

O LAS

Lokalna akcijska skupina (LAS) za razvoj podeželja  Gorenjska košarica je bila kot neprofitno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena leta 2015 ter ima 78 članov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja in deluje na območju 14 občin Gorenjske; Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina  Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.

pogodba o ustanovitvi LAS-16.12.2015

Prvotno je Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Gorenjska košarica podpisalo 71 pogodbenih partnerjev (16.12.2015). Kasneje se je pridružilo še 7 članov:

7 pristopnih izjav – LAS