LAS – Gorenjska košarica

JAVNI POZIVI

POMEMBNO OBVESTILO – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 2. 9. 2017

        Dodatne obvezne priloge k vlogi EKSRP

Vlogi EKSRP – KMETIJSKI SKLAD obvezno priložite dodatne obvezne priloge:

         Sprememba višine sredstev  promocije operacije v  proračunu operacije:

          V vlogah upoštevajte, da promocija znaša največ 10% upravičenih stroškov za CLLD.

NOVO: POPRAVEK ŠT. 5 RAZPISNE DOKUMENTACIJE – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 1. 9. 2017

NOVO: POPRAVEK ŠT. 4 RAZPISNE DOKUMENTACIJE – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 30. 8. 2017

VABILO NA DELAVNICO LAS GORENJSKA KOŠARICA, KRANJ 5. 9. 2017

Datum objave: 30. 8. 2017

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 (več v priponki).

NOVO: POPRAVEK ŠT. 3 RAZPISNE DOKUMENTACIJE – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 22. 8. 2017

        NOVO_JAVNI POZIV (JAVNI POZIV LAS 22.08.2017)

        NOVO_NAVODILA  ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO OPERACIJ_označene spremembe               (LAS- GK_Navodila-za-pripravo-in-izvedbo-operacij-CLLD 22.08.2017)

Prijavni obrazci z označenimi spremembami:

POMEMBNO OBVESTILO – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 21. 7. 2017

        Podaljšan rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 11. 9. 2017  (velja poštni žig 11. 9. 2017)
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu  BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do  11. 9. 2017 do 15. ure.

DODATNA INFORMACIJA – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 20. 7. 2017

        Pričetek operacij LAS za vse sklade (EKSRP, ESPR in ESRR) je 1. 1. 2018.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Datum objave: 19. 7. 2017

LAS Gorenjska košarica_vprašanja in odgovori_19. 7. 2017

NOVO: PODALJŠANE ROKA ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA ČLANE OCENJEVALNE KOMISIJE LAS GORENJSKA KOŠARICA

Datum objave: 17. 7. 2017

Vabimo zainteresirane strokovnjake za predložitev vlog za člane ocenjevalne komisije LAS Gorenjska košarica. Rok za predložitev vlog je 21. 7. 2017.

NOVO: POPRAVEK ŠT. 2 RAZPISNE DOKUMENTACIJE – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 11. 7. 2017

        JAVNI POZIV (JAVNI POZIV LAS GK)

 

NOVO: POPRAVEK ŠT. 1 RAZPISNE DOKUMENTACIJE – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 7. 7. 2017

        JAVNI POZIV (JAVNI POZIV LAS GK)

VABILO NA DELAVNICO LAS GORENJSKA KOŠARICA, KRANJ 10. 7. 2017

Datum objave: 4. 7. 2017

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 (več v priponki).

VABILO K PREDLOŽITVI VLOG ZA ČLANE OCENJEVALNE KOMISIJE LAS GORENJSKA KOŠARICA

Datum objave: 4. 7. 2017

Vabimo zainteresirane strokovnjake za predložitev vlog za člane ocenjevalne komisije LAS Gorenjska košarica. Rok za predložitev vlog je 17. 7. 2017.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Datum objave: 28. 6. 2017

LAS Gorenjska košarica_vprašanja in odgovori_28. 6. 2017

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Datum objave: 12. 6. 2017

LAS Gorenjska košarica_vprašanja in odgovori

VABILO NA DELAVNICO LAS GORENJSKA KOŠARICA, BLED 31.5.2017

Datum objave: 24. 5. 2017

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 (več v priponki).

VABILO NA DELAVNICO LAS GK_31.5.2017

VABILO NA DELAVNICO LAS GORENJSKA KOŠARICA, KRANJ 19.5.2017

Datum objave: 11. 5. 2017

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 (več v priponki).

VABILO NA DELAVNICO LAS GK_19.5.2017

JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 26. 4. 2017
Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) in EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).

       Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 26. 7. 2017  (velja poštni žig 26. 7. 2017)
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu  BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do  26. 7. 2017 do 15. ure.

        JAVNI POZIV IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

POZIV ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH IDEJ – STRATEGIJA LAS GORENJSKA KOŠARICA

Datum objave: 19.02.2015
Vabimo vse deležnike območja LAS Gorenjska košarica – območje občin: Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Tržič, Naklo, Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko in Preddvor , da s svojimi idejami, predlogi pomagajo pri pripravi strategije LAS Gorenjska košarica, ki bo osnova z koriščenje sredstev CLLD in izvajanje pristopov in projektov, ki temeljijo na lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost ter jo bo območje izvajalo v programskem obdobju 2014-2020.

K oddaji projektnih idej ste vabljeni vsi zainteresirani; podjetniki, nevladne organizacije, inštitucije, prebivalci. Prosimo vas, da predložite projektne ideje, ki posegajo na tematsko razvojno področje, ki ga določa uredba CLLD; ustvarjanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Vaše projektne ideje bomo zbirali do 31.12.2015. Predloge izvedbenih projektov posredujte na naslov: BSC d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj ali po elektronski pošti na naslov: las@bsc-kranj.si.

OBRAZEC PROJEKTNA IDEJA

JAVNI POZIV ZA VSTOP V ČLANSTVO LAS GORENJSKA KOŠARICA

Datum objave: 19.02.2015

Pred nami je novo programsko obdobje 2014-2020, novi izzivi in nove naloge ter ključne s strani države določene prioritete razvoja in ukrepanja; ustvarjanje novih delovnih mest razvoj osnovnih storitev,varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin. Zato želimo, da se nam pridružite novi člani.

Vabimo vse, ki jih sodelovanje pri razvoj območja Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica zanima in želijo s svojimi znanji in izkušnjami   ter idejami prispevati k razvoju območja, da se nam pridružijo. Članstvo je odprtega tipa,  aktivnosti v LAS se opravljajo brezplačno, vstop v članstvo je brezplačen.

POZIV-VSTOP V ČLANSTVO LAS