LAS – Gorenjska košarica

ORGANI LAS

S pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Gorenjska košarica so določeni naslednji organi LAS: skupščina, predsednik in podpredsednik, upravni odbor (predsednik in 2 podpredsednika), ocenjevalna komisija, nadzorni odbor in vodilni partner.

SKUPŠČINA LAS GORENJSKA KOŠARICA

Predsednik skupščine LAS: mag. Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske RAGOR
Podpredsednik skupščine LAS: Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem

UPRAVNI ODBOR LAS GORENJSKA KOŠARICA

Predsednik: mag. Borut Sajovic, župan občine Tržič
Podpredsednik: Mitja Kadoič, direktor KGZS KGZ Kranj
Podpredsednik: Zvonko Belič, predsednik Društva vseživljensko učenje

Člani upravnega odbora:

Javni sektor: Alenka Langus (občina Radovljica), Vera Djuric Drozdek (Občina Jesenice)
Zasebni sektor: Uroš Zupan (RTC Krvavec d.d.), Tatjana Zupan (Kmetijska zadruga Sava z.o.o.) in Stanko Cvenkel (RIC d.o.o., Okanova ribogojnica)
Nevladni sektor: Uroš Brankovič (Center za trajnostni razvoj podeželja CTRP Kranj), Tanja Malovrh (Društvo Sorško polje)

NADZORNI ODBOR LAS GORENJSKA KOŠARICA

Javni sektor: Mira Starc, Mestna občina Kranj
Zasebni sektor: Simona Štravs, DEPS d.o.o.
Nevladni sektor: Janko S. Stušek, Čebelarska Zveza Gorenjske,

VODILNI PARTNER

Vodilni partner LAS
BSC- Poslovno podporni center d.o.o. Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37,4000 Kranj

Tel: 04 21 72 30
Fax: 04 281 72 39
E pošta: las@bsc- kranj.si
Kontakt: mag. Helena Cvenkel, Domen Bekš in Barbara Špehar