LAS – Gorenjska košarica

AKTUALNO

POMEMBNO OBVESTILO – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 2. 9. 2017

        Dodatne obvezne priloge k vlogi EKSRP

Vlogi EKSRP – KMETIJSKI SKLAD obvezno priložite dodatne obvezne priloge:

         Sprememba višine sredstev  promocije operacije v  proračunu operacije:

          V vlogah upoštevajte, da promocija znaša največ 10% upravičenih stroškov za CLLD.

NOVO: POPRAVEK ŠT. 5 RAZPISNE DOKUMENTACIJE – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 1. 9. 2017

NOVO: POPRAVEK ŠT. 4 RAZPISNE DOKUMENTACIJE – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 30. 8. 2017

VABILO NA DELAVNICO LAS GORENJSKA KOŠARICA, KRANJ 5. 9. 2017

Datum objave: 30. 8. 2017

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 (več v priponki).

NOVO: POPRAVEK ŠT. 3 RAZPISNE DOKUMENTACIJE – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 22. 8. 2017

        NOVO_JAVNI POZIV (JAVNI POZIV LAS 22.08.2017)

        NOVO_NAVODILA  ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO OPERACIJ_označene spremembe               (LAS- GK_Navodila-za-pripravo-in-izvedbo-operacij-CLLD 22.08.2017)

Prijavni obrazci z označenimi spremembami:

POMEMBNO OBVESTILO – JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 21. 7. 2017

        Podaljšan rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 11. 9. 2017  (velja poštni žig 11. 9. 2017)
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu  BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do  11. 9. 2017 do 15. ure.

VABILO NA DELAVNICO LAS GORENJSKA KOŠARICA, KRANJ 10. 7. 2017

Datum objave: 4. 7. 2017

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 (več v priponki).

VABILO K PREDLOŽITVI VLOG ZA ČLANE OCENJEVALNE KOMISIJE LAS GORENJSKA KOŠARICA

Datum objave: 4. 7. 2017

Vabimo zainteresirane strokovnjake za predložitev vlog za člane ocenjevalne komisije LAS Gorenjska košarica. Rok za predložitev vlog je 17. 7. 2017.

VABILO NA DELAVNICO LAS GORENJSKA KOŠARICA, BLED 31.5.2017

Datum objave: 24. 5. 2017

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 (več v priponki).

VABILO NA DELAVNICO LAS GK_31.5.2017

VABILO NA DELAVNICO LAS GORENJSKA KOŠARICA, KRANJ 19.5.2017

Datum objave: 11. 5. 2017

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 (več v priponki).

VABILO NA DELAVNICO LAS GK_19.5.2017

JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 26. 4. 2017
Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) in EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).

       Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 26. 7. 2017  (velja poštni žig 26. 7. 2017)
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu  BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do  26. 7. 2017 do 15. ure.

        JAVNI POZIV IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

LAS GORENJSKA KOŠARICA ODDALA VLOGO NA JAVNI POZIV ZA IZBOR LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Datum objave: 29.01.2016
LAS Gorenjska košarica je v petek 29.01.2016 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ljubljani oddala vlogo na javni poziv za izbor lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje 2014-2020.

DRUGA SKUPŠČINA LAS GORENJSKA KOŠARICA 28.01.2016 – SPREJETA STRATEGIJA LAS 2014-2020

Datum objave: 29.01.2016
V četrtek, 28.01.2016 je bila v Kranju 2. Skupščina LAS Gorenjska košarica. Člani LAS so obravnavali in potrdili Strategijo lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za obdobje 2014-2020, potrdili predlog javnega poziva za izbor operacij ter pogodbo z vodilnim partnerjem.

VABILO NA 2. SKUPŠČINO LAS GORENJSKA KOŠARICA

Datum objave: 20.1.2016
LAS GORENJSKA KOŠARICA vabi na 2. sejo skupščine LAS Gorenjska košarica, ki bo v četrtek, 28.01.2016 ob 15.30 uri v prostorih Podjetniškega centra Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (II. nadstropje – sejna soba).

PRVA SKUPŠČINA LAS GORENJSKA KOŠARICA 16.12.2015 – USTANOVLJENA LAS GORENJSKA KOŠARICA

Datum objave: 17.12.2015

Prva skupščina LAS Gorenjska košarica je potekala v sredo, 16.12.2016 v Kranju. Na ustanovni skupščini LAS so člani obravnavali in potrdili POGODBO O USTANOVITVI IN DELOVANJU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE GORENJSKA KOŠARICA VABILO SKUPŠČINA LAS 16.12.2015 DNEVNI RED) ter pristopili k podpisu pogodbe. Na usatnovni skupščini so bili izvoljeni organi LAS in potrjen vodilni partner LAS.

VABILO NA PRVO SKUPŠČINO LAS GORENJSKA KOŠARICA – 16.12.2015

Datum objave: 8.12.2015

LAS GORENJSKA KOŠARICA vabi na 1.sejo skupščine LAS Gorenjska košarica, ki bo v sredo, 16.12.2015 ob 15.00  uri v prostorih Podjetniškega centra Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (II. nadstropje – sejna soba).

LAS GORENJSKA KOŠARICA PREDSTAVILA SVOJE DELOVANJE IN NAČRTE NA HRVAŠKEM – 02.12.2015

Datum objave: 03.12.2015
LAS GORENJSKA KOŠARICA (predstavnik BSC Kranj) je na povabilo LAS-ov iz Hrvaške, v okviru dvodnevnega posveta LAS-ov Hrvaške in nacionalnega ministrstva za kmetijstvo predstavila izkušnje delovanja in izvajanja projektov LAS iz programskega obdobja 2007-2013 ter predstavila izzive CLLD in pripravo strategije LAS 2014-2020. Predstavitev je potekala 02.12.2015 v kraju Topusko na Hrvaškem, na predstavitvi je bilo preko 40 udeležencev iz Las-ov Hrvaške, Ministrstva za kmetijstvo Hrvaške in drugih deležnikov.

INFORMACIJA O PRIPRAVI STRATEGIJE LAS PRIPRAVA STRATEGIJE LAS GORENJSKA KOŠARICA

Datum objave: 15.10.2015

LAS GORENJSKA KOŠARICA pripravlja strategijo LAS gorenjska košarica, ki bo osnova za koriščenje sredstev CLLD. Do sedaj je v grobem osnutku pripravila osnutek analitično statističnega dela strategije, SWOT analizo, potrebe in razvojni izzivi LAS, v grobih orisih se kaže vizija LAS.

Pred LAS Gorenjska košarica je priprava ciljev, ukrepov in finančno ovrednotenje ukrepov ter usklajevanje vsebin in finančnega okvira z deležniki in širšo javnostjo območja LAS.

OBMOČJE LAS GORENJSKA KOŠARICA – SREDSTVA CLLD

Datum objave: 30.6.2015

Po uredbi CLLD bo lahko območje LAS Gorenjska košarica koristilo razvojna sredstva CLLD v višini preko 7 mio EUR, pri čemer bo sredstva za lokalni ravzoj lahko pridobila iz treh skladov; Evropskega kmetijskega, ribiškega in regionalnega sklada.

LAS GORENJSKA KOŠARICA ZAČELA S PRIPRAVO STRATEGIJE LAS GORENJSKA KOŠARICA

Datum objave: 30.11.2014

LAS Gorenjska Košarica je v programskem obdobju 2007-2013 na podlagi pripravljene strategije LAS 2007-2013 in pridobljenega statusa delujoče LAS pri ministrstuv za kmetijstvo, gozdastvo in prehrano izvedel 57 razvojnih projektov iz različnih področij rzavoja podeželja

Pred nami je novo programsko obdobje 2014-2020, ki prinaša določene novosti in izzive ter območju LAS nalaga prioritetno nalogo pripravo strategije lokalnega razvoja LAS za programsko obdobje 2014-2020. BSC kot upravljavec LAS 2007-2013 tako skupaj z deležniki območja LAS pričenja z aktivnostmi za pripravo strategije LaS 2014-2020, ki bo osnova za koriščenje sredstev CLLD in bo območju omogočila koriščenje sredstev CLLD.