4. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

NOVO! Obvestilo o spremembi roka za prijavo na 4. Javni poziv za izbor operacij SLR LAS Gorenjska košarica  – PODALJŠAN ROK!

Obveščamo vas, da je z dne 18.6.2021 podaljšan rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

 • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 31. 8. 2021 (velja poštni žig 31. 8. 2021)
 • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 31. 8. 2021 do 15. ure.

V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge, nadomesti z novim datumom (31. 8. 2021). Prav tako se spremeni rok za zadnja vprašanja, in sicer na četrtek, 26. 8. 2021.

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020).
Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

Operacije se bodo financirale iz:

 • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada EKSRP znaša: 1.447.605,07 EUR,
 • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR). Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada ESPR znaša: 93.709,77 EUR,
 • Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada ESRR znaša: 386.007,44 EUR.

Rok za oddajo vlog na 4. Javni poziv je 30. 6. 2021. 

Način oddaje vlog na Javni poziv:

 • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 30. 6. 2021 (velja poštni žig 30. 6. 2021),
 • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 30. 6. 2021 do 15. ure.

JAVNI POZIV in RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI; JAVNI POZIV LAS GORENJSKA KOŠARICA  

KORISTNE POVEZAVE IN PRAVNE PODLAGE:

Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS od 3.5.2021 do 25.6.2021, in sicer:

 • po telefonu 04 281 72 37 in 04 281 72 46, vsak delovnik med 9. in 15. uro, 
 • po elektronski pošti: las@bsc-kranj.si ali
 • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja LAS.

REZULTATI IZBORA OPERACIJ:

 • na 4. Javni poziv LAS Gorenjska košarica, ki je bil objavljen dne 23. 4. 2021 za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS je pravočasno prispelo 15 vlog v skupni vrednosti za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
 • Ocenjevalna komisija je vloge pregledala ter podala poročilo, ki ga je upravni odbor LAS na 21. seji obravnaval in predlagal v potrditev Skupščini LAS. Skupščina LAS je na 6. seji obravnavala in potrdila predlagane operacije za sofinanciranje. Trinajst operacij je bilo izbranih za sofinanciranje; osem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, štiri iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter ena operacija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Vloge bodo oddane na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (skladno z uredbo CLLD 2014–2020) do konca meseca januarja 2022.

 

Scroll to Top