Navodila in obrazci za izvajanje operacij CLLD 2014-2020 za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)

Navodila in obrazci za izvajanje operacij CLLD 2014-2020 za sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj)

 
Navodila in obrazci za izvajanje operacij CLLD 2014-2020 za sklad ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo)

Scroll to Top