Programsko obdobje 2021 -2027

Prejeti novi dve odločbi o potrditvi projektov za sklad EKSRP

Prejeti novi dve pozitivni odločbi o potrditvi projektov za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

LAS Gorenjska košarica je 23.10.2018 prejela še dve Odločbi (iz 1. Javnega poziva LAS GK, ki je bil objavljen 26. 4. 2017). S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli pozitivne odločbe za  naslednji dve operaciji:

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top