Programsko obdobje 2021 -2027

Gorenjske vasi

GORENJSKE VASI

Junijska številka revije Hiše, s poudarkom na podeželju, vsebuje  prispevek o projektu LAS Gorenjska košarica, Arhitektura gorenjskih vasi, ki si ga lahko preberete tukaj.

Značilna podoba številnih gorenjskih vasi se v zadnjih desetletjih zaradi spremenjenih vzorcev gradnje v veliki meri izgublja, zato je treba dejavno pristopiti k ohranjanju značilnosti arhitekturne in krajinske podobe z namenom izboljšanja kvalitete bivanja domačinov, ohranjanja kulturne dediščine in priložnosti za razvoj turizma, so prepričani partnerji projekta Arhitektura gorenjskih vasi.

Za ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj vasi so v okviru projekta, ki se je začel avgusta 2018, izvedli vrsto aktivnosti. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja je za projekt Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, ki ga je vodil BSC Kranj, prispeval 150.000 evrov. V njem so sodelovale še občine Naklo, Radovljica, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Razvojna agencija zgornje Gorenjske in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Projekt “Arhitektura gorenjskih vasi”, ki ga delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top