Programsko obdobje 2021 -2027

HITRO S KOLESOM: PROMOCIJSKO IZOBRAŽEVALNI FILMI MREŽE ZA IZPOSOJO KOLES “GORENJSKA.BIKE”

Projekt HITRO S KOLESOM, PROMOCIJSKO IZOBRAŽEVALNI FILMI MREŽE ZA IZPOSOJO KOLES “GORENJSKA.BIKE”

Da bomo v prihodnji kolesarski sezoni še močneje zavrteli pedala v sistemu za avtomatizirano izposojo koles “GORENJSKA.BIKE”, smo pripravili niz promocijsko izobraževalnih filmov.

Čeprav sistem za avtomatizirano izposojo koles »Gorenjska.bike« zaradi trenutne epidemiološke slike in izvensezonskega obdobja ne obratuje, smo na BSC-ju in v ekipi LAS Gorenjska košarica ter s projektnimi partnerji z mislimi že pri prihodnji pomladi, ko bodo uporabnikom ponovno na voljo navadna in električna kolesa na 43 postajah v petih gorenjskih občinah. V sklopu projekta »Hitro s kolesom» smo zato izdelali promocijsko izobraževalne filme, ki bodo občanom in obiskovalcem v pomoč pri odločanju za uporabo sistema in tudi pri kasnejši izposoji.

Sistem za avtomatizirano izposojo koles je z izjemo v Kranju in na Jesenicah novost v gorenjskem prostoru zato želimo več pozornosti nameniti pomoči uporabnikom. Sistem je v prvi vrsti namenjen prebivalcem in če predpostavljamo, da s postopkom prijave in izposoje mlajše generacije nimajo težav, je pri starejši populaciji to večji izziv, kar se je pokazalo tudi takoj po odprtju sistema.

Prvi, predstavitveno promocijski film in krajša reklamna bloka namenjamo spodbujanju uporabe sistema izposoje koles pri lokalnem prebivalstvu, dnevnih delovnih migrantih, posredno pa tudi turistih različnih generacij. Poudarja pestrost urbanih naselij, ki so povezana z mrežo postaj in manj prometnimi prometnicami in površinami za kolesarje na privlačnem podeželju.

Druga dva filmčka prikazujeta preprost način uporabe sistema ter izposoje navadnega in električnega kolesa. S filmoma želimo izposojo približati starejši populaciji, ki je manj vešča rokovanja z avtomati, pa vendar dovolj povezana s spletom. Po izkušnjah si starejši uporabniki način izposoje najraje ogledajo v zavetju doma, ogled večkrat ponovijo, šele nato to preizkusijo na izbrani postaji. Prav tako lahko prvo registracijo opravijo prek računalnika doma.

Verjamemo, da so vsi pripravljeni filmi z nazorno predstavijo operacije Hitro s kolesom dobrodošla dodana vrednost prepoznavnosti in promociji projekta. Prav tako pa pripomorejo, da uporabniki na enostaven način pridobijo informacije za samo uporabo sistema izposoje koles. 

Vabljeni k ogledu posnetkov, spomladi pa si pomahamo v pozdrav s kolesa sistema Gorenjska.bike s katere od neprometnih poti po prelepi Gorenjski 🙂

Povezave do filmov:

Se peljemo!

Projekt  “Hitro s kolesom” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada  za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti

Izbrane teme

Scroll to Top