Naša industrijska dediščina naš ponos

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Muzeji radovljiške občine, Javni zavod Tržiški muzej, Gornjesavski muzej Jesenice

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 158.177,77 €,  od tega vrednost ESRR 102.998,19  € (80 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je vzpostaviti inovativni turistični produkt interpretacije industrijske dediščine s poudarkom na industrijski kulturi, kar bomo dosegli s pripravljeno valorizacijo potencialov območja,izvedenimi naložbami  in pilotno izvedbo produkta interpretacije industrijske dediščine ter akcijskim načrtom za nadaljnji razvoj produkta interpretacije industrijske dediščine  na območju  4 občin LAS:  Občine Bled, Jesenice, Radovljica, Tržič.

Cilji operacije:

  • pilotna vzpostavitev prvega produkta interpretacije industrijske dediščine s poudarkom na industrijski kulturi na območju 4 občin območja LAS
  • vzpodbuda muzejev, podjetij, mladih in ostali prebivalcev, ponudnikov turističnih storitev in namestitev in deležnike k nadaljnjemu razvoju prvega inovativnega turističnega produkta na področju interpretacije industrijske dediščine  in razvoju novih storitev, znanj in delovnih mest povezanih z industrijsko dediščino.

Aktivnosti operacije:

  • vodenje in promocija
  • valorizacija potencialov za interpretacijo industrijske dediščine; Analiza stanja potencialov za razvoj produkta interpretacija industrijske dediščine, poziv za »zgodbarjenje industrijske dediščine«; Priporočila za razvoj produkta interpretacija industrijske dediščine,
  • Zagon produkta interpretacija industrijske dediščine; Priprava interpretacijskih konceptov; Pilotna izvedba produkta interpretacija naravne dediščine; prezentacija produkta za širšo javnost in medije (modna revija vezenine Bled, modna revija čevlji Tržič, igrifikacija in prikaz kovanja Jesenice, interpretacija graviranja – v povezavi s kovaštvom Kropa), pripravljen akcijski načrt za nadaljnji razvoj produkta.

Rezultat operacije:

  • produkt interpretacije industrijske dediščine.

Več o rezultatih projekta is lahko preberete tukaj.

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

Scroll to Top