JAVNI POZIV ZA VSTOP V ČLANSTVO LAS GORENJSKA KOŠARICA

Pred nami je programsko obdobje 2014-2020, novi izzivi in nove naloge ter ključne s strani države določene prioritete razvoja in ukrepanja; ustvarjanje novih delovnih mest razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin. Zato želimo, da se nam pridružite novi člani.

Vabimo vse, ki jih sodelovanje pri razvoju območja Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica zanima in želijo s svojimi znanji in izkušnjami ter idejami prispevati k razvoju območja, da se nam pridružijo. Članstvo je odprtega tipa, aktivnosti v LAS se opravljajo brezplačno, vstop v članstvo je brezplačen.

Scroll to Top