Programsko obdobje 2021 -2027

Prijavljen projekt sodelovanja LAS

LAS Gorenjska košarica je v petek 19.10.2018, skupaj z ostalimi LAS-i (LAS Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas, LAS Srce Slovenije, LAS s Ciljem) prijavila projekt sodelovanja E-NOSTAVNO NA KOLO.

Omenjeni projekt je bil prijavljen na 4.Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine na MKGP.
Predlog projekta je preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter z dodajanjem vsebin spodbujati kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. Na podlagi povezovanja z drugimi LAS-i, izmenjavi znanj ter ogleda dobrih praks se bo oblikoval predlog standardizacije kolesarju prijaznega ponudnika ter priročnik za spodbujanje turističnih/gostinskih ponudnikov, da postanejo kolesarjem prijazni ponudniki. Poseben poudarek operacije bo tudi na promociji in vključevanju ranljivih ciljnih skupin.

Vrednost projekta za LAS Gorenjska košarica znaša 99.979,24 € EUR, izvajal pa se bo v letu 2019 in 2020.

Izbrane teme

Scroll to Top