LAS Gorenjska košarica je v začetku meseca avgusta prejela odobren projekt Sodelovanja LAS s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Omenjeni projekt je bil prijavljen na 3.Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine na MKGP. Gre za projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki povezuje šest partnerskih LAS-ov, poleg LAS Gorenjska košarica še LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Dolina Soče, LAS Krasa in Brkinov, LAS Posavje ter Las Obsotelje in Kozjansko. Predlog projekta je povezovanje vseh biosfernih območij v Sloveniji in s tem povečevanje njihove prepoznavnosti ter izkoriščanje potencialov, ki jih Unescovo imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija in promocija bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. S specifičnimi aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Vrednost projekta za LAS Gorenjska košarica znaša 85.044,41 € EUR, izvajal pa se bo v letu 2019 in 2020.
Scroll to Top