MEDGENERACIJSKI ŽIVŽAV - Ureditev rekreativnih površin za medgeneracijsko druženje

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:  april 2022 – april 2025

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Radovljica, Občina Šenčur, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, PAGON ŠPORT – Agencija za šport in prosti čas

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  560.336,80 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP  279.787,66

Opis operacije: 

Živimo v negotovih časih, ki jih na eni strani narekuje hiter tempo življenja in na drugi strani trenutna COVID situacija. Tako smo skoraj vsi pod pritiskom določenih omejitev, svoje pa je doprinesla tudi digitalizacija skoraj vseh procesov na vseh ravneh našega življenja (služba, šole, zdravstvo, itd…). Zelo veliko breme in digitalni pritisk doživljajo otroci in mladina, ki je bila zaradi pandemije čez noč prisiljena preiti na digitalni način šolanja na daljavo in komuniciranja.

Negativni rezultati te situacije se kažejo predvsem pri zmanjšani fizični aktivnosti mladine in posledično zmogljivosti na drugi strani.

V skladu s cilji operacije in pomembno vlogo zdravega in aktivnega načina življenja, je zelo pomembno, da ima lokalna skupnost zadostne možnosti in pogoje za aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Otroška igrišča, kolesarske poti in točke, vadbeni parki, predstavljajo osnovo in ustvarjajo pogoje za aktiven življenjski slog v lokalnem okolju posameznika.

Z dostopnostjo in bližino aktivnih točk na podeželju se ustvarjajo dobri pogoji za vadbo in druženje vseh ranljivih skupin prebivalstva, od najmlajših do najstarejših.

Cilji operacije: 

  • postavitev in ureditev 6 kolesarskih postajališč na območju občine Bled
  • postavitev in ureditev 9 medgeneracijskih igrišč oz. vadbenih parkov v šestih občinah LAS Gorenjska košarica (v občini Bohinj, Gorje, Jesenice, Cerklje na Gorenjskem, Radovljica in Šenčur)
  • postavitev in ureditev postajališča v Rekreacijskem parku Završnica (v občini Žirovnica)
  • izvedene otvoritvene animacije na posamezni lokaciji s športno – gibalno aktivnostjo in rdečo nitjo, ki jo predstavlja določena točka
  • oblikovana priporočila za zagon aktivnosti in smernice za promocijo 

Aktivnosti operacije: 

  • vodenje, koordinacija in promocija projekta
  • oblikovanje priporočil za zagon aktivnosti na urejenih rekreativnih površinah za medgeneracijsko druženje in smernic za promocijo
  • naložbe v nakup in postavitev opreme za ureditev rekreativnih površin za medgeneracijsko druženje
  • priprava, izvedba in oblikovanje smernic trajnostnega in aktivnega preživljanja prostega časa

Rezultat operacije: 

Glavni rezultati: postavljeno in urjeno 6 kolesarskih postajališč, 9 medgeneracijskih igrišč oz. vadbenih parkov, 1 postajališče v Rekreacijskem parku Završnica, izvedene posamezne otvoritvene animacije ter oblikovana priporočila in smernice za promocijo.

Več o izvajanju projekta si lahko preberete tukaj

Koristne povezave:

Scroll to Top