Nova daljinska pohodniška pot v Kamniško-Savinjskih Alpah

Nova daljinska pohodniška pot v Kamniško-Savinjskih Alpah

 

Voda je bogastvo! Kamniško-Savinjske Alpe so naravni vodni stolp, ki s kvalitetno vodo oskrbuje okoliške prebivalce. Žal pa ljudje čisto gorsko vodo onesnažujemo že v njenem povirnem območju. Z namenom, da se domačini zavemo našega vodnega bogastva, ki naj ga cenijo tudi obiskovalci naših krajev, je bila zasnovana krožna Vodna pot okoli Kamniško-Savinjskih Alp.

V novi daljinski pohodniški poti je na voljo več kot 190 km poti, ki potekajo tako po slovenskem kot avstrijskem ozemlju, in jih lahko razdelimo v 11 dnevnih etapah s povprečno dolžino dobrih 17 kilometrov.

Posebnost daljinske pohodniške poti je, da povezuje reke, jezera, vodne izvire, potoke in slapove. Iz doline Kamniške Bistrice se vije pod Krvavcem in po dolini do jezera Črnava v Preddvoru ter po stari tovorni poti na Jezersko. V Avstriji se spusti v Belsko Kočno in preko Pavličevega sedla v Logarsko dolino. Med izviri v Podolševi nas pripelje do reke Savinje in ob njej privijuga do Luč. Razkrije vodni svet Podvolovljeka in nas pod Veliko planino popelje čez Kranjski rak v Stahovico. Dodatna etapa omogoči dostop peš ali s kolesom z Ljubnega ob Savinji mimo gorskih kmetij v Luče.

Vodne poti Kamniško-Savinjskih Alp vodijo med izviri kvalitetne pitne vode po obstoječih poteh in ponujajo celo vrsto zanimivosti. Privoščite si vandranje med izviri, potoki, slapovi, jezeri in rekami, da začutite bogastvo voda Kamniško-Savinjskih Alp. Ob mnogih vodnih virih si lahko odžejate. Zajemite čisto, bistro vodo naravnost iz izvira in prisluhnite vodnim zgodbam, ki razkrivajo skrivnosti območja. Strokovnjaki, ki so sodelovali v projektu, so izvedli večkratne fizikalno kemijske, mikrobiološke in biološke analize vodnih virov.

Trasa poti je predstavljena na novi pohodniški karti Vodne poti Kamniško-Savinjskih Alp, ki jo lahko dobite v turistično-informacijskih centrih v Kamniku, Solčavi, Lučah, na Ljubnem, v Preddvoru, na Jezerskem in v Cerkljah. Celotna pot je skupaj z opisi naložena tudi v mobilno pohodniško aplikacijo maPZS, ki si jo prenesete na telefon brezplačno s spletne strani mapzs.pzs.si. Traso poti imate tako ves čas ob sebi na svojem telefonu.

Več informacij o pohodniški poti najdete na spletni strani www.ksalps.com, o kvaliteti vodnih virov pa na https://jamarji-jkkamnik.si/mreza-vodnih-poti-v-kamnisko-savinjskih-alpah/

Dobrodošli v Kamniško-Savinjskih Alpah!

Projekt sodelovanja “Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah” delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top