Projekt Pametna razsvetljava za pametne rešitve na področju zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja v urbanih naseljih

Svetlobno onesnaževanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja pri ljudeh, ogroža varnost v prometu zaradi bleščanja, zaradi
neposrednega in posrednega sevanja proti nebu moti življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in mdrugih živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih območjih,
moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, s sevanjem proti nebu pa po nepotrebnem porablja električno energijo.

S projektom RANE EKRANA nad digitalno zasvojenostjo mladine in otrok

Projekt Rane ekrana naslavlja alarmanten problem digitalne zasvojenosti (DZ), ki se tudi v Sloveniji hitro in vidno širi med otroci in mladimi. Projekt je razvil temeljni program preprečevanja vzrokov digitalne zasvojenosti in v tem smislu preprečevanje vzrokov in zdravljenje njenih posledic.

Scroll to Top