Uporabimo lokalni les

Kje iskati potencial za uporabo lokalnega lesa in lesne industrije? Kako povezati lesarstvo in turizem?

Scroll to Top