OBMOČJE LAS GORENJSKA KOŠARICA S PROJEKTOM SODELOVANJA KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU DO NOVIH POSTAJALIŠČ SISTEMA ZA IZPOSOJO GORENJSKA.BIKE

OBMOČJE LAS GORENJSKA KOŠARICA S PROJEKTOM SODELOVANJA KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU DO NOVIH POSTAJALIŠČ SISTEMA ZA IZPOSOJO GORENJSKA.BIKE

Topli dnevi so na plano privabili številne ljubitelje kolesarjenja, tudi tiste, ki se na delo in po opravkih odpravijo s kolesom, izposojenim v sistemu Gorenjska.bike. V projektu Kolesarska veriga na podeželju območje LAS Gorenjska košarica pridobiva štiri nova postajališča, po dve v občinah Naklo in Cerklje na Gorenjskem.

Gorenjska.bike je še vedno edini medobčinski sistem izposoje koles v Sloveniji. Vzpostavil se je v okviru projekta Hitro s kolesom in sprva povezal pet gorenjskih občin. Letos se v sklopu projekta sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju v sistem vključuje še občina Cerklje na Gorenjskem na območju LAS Gorenjska košarica in Škofja Loka z območja LAS loškega pogorja.

Na območju 14 gorenjskih občin, ki jih pokriva LAS Gorenjska košarica, bo izposoja navadnih in električnih koles letos možna že na 47 postajališčih (na celotnem območju Gorenjske 51 postajališč).

Vir fotografij: arhiv partnerjev

Poleg omenjenih naložb v opremo štirih novih postajališč se v projektu odvijajo tudi številne druge aktivnosti, ki povezujejo več kot 20 slovenskih občin z območij 11 lokalnih akcijskih skupin. Za celotno projektno partnerstvo je bila izdelana študija pozitivnih učinkov operacije. Postajališča, ki imajo enotno grafično podobo, bodo uporabniki lahko spoznali v okviru promocijskih dogodkov s predstavitvijo sistema izposoje, ki sledijo v prihodnjih mesecih. Jeseni, v času evropskega tedna mobilnosti, bo za celotno partnerstvo organiziran še celodnevni dogodek zabavno informativnega značaja.

Projekt sodelovanja KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Sorodne teme

Scroll to Top