Ocenjevanje ribjih izdelkov (po SLR)

Trajanje projekta: januar 2019 – december 2020

Partnerji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Franc Bizjak s.p., Vodomec d.o.o., Zupan & Zupan, storitve in trgovina d.o.o., Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma

Osnovna šola Stražišče, Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

Skupna vrednost projekta z DDV: 129.316,51 EUR, od tega vrednost EKSRP 99.652,43 EUR

Vrednost LAS Gorenjska košarica brez DDV: 23.529,42 EUR, od tega vrednost EKSPR 20.000,00 EUR

Opis projekta: 

V Strategijo lokalnega razvoja smo pri Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo umestili projekt sodelovanja z naslovom Ocenjevanje ribjih izdelkov.

Ocenjevanje ribjih izdelkov bo prvi tovrsten dogodek v Sloveniji. Glavni cilj bo ribogojcem po objektivnih kriterijih omogočiti primerjavo in hkrati povečati vrednost domačih rib in ribjih izdelkov pri potrošniku. Z uvedbo ocenjevanja bodo ribogojci lahko nadgrajevali kakovost svojih izdelkov in ustvarjali višjo dodano vrednost, potrošniki pa bodo imeli zagotovilo, da kupujejo kvalitetno hrano iz lokalnega okolja, kar lahko označimo kot posredne učinke operacije. Neposredni učinki se bodo odražali v številu organiziranih ocenjevanj ribjih izdelkov ter na osnovi tega še organiziranih delavnic za širšo javnost s področja uporabe ribjih izdelkov v kulinariki. Korist bo tako obojestranska, ribogojci bodo ustvarili dodano vrednost in tako na trgu dosegli boljšo ceno, potrošniki pa bodo imeli na razpolago kvalitetne ribje izdelke iz lokalnega okolja, poleg tega pa bodo imeli možnost lastnega izobraževanja za pripravo ribjih jedi. Operacija ne bo ustvarila novega delovnega mesta, bo pa pomagala ohranjati delovna mesta ribogojcem, ki bodo s pomočjo promocije in posledično večje prodaje lažje vztrajali v panogi. V okviru operacije bo razvita tudi znamka kakovosti za ribiške in ribogojske izdelke, ter pravilnik ocenjevanja le-teh, kar bo omogočalo nadaljevanje ocenjevanja tudi v prihodnosti.

Cilji projekta: 

 • ribogojcem po objektivnih kriterijih omogočiti primerjavo in hkrati povečati vrednost domačih rib in ribjih izdelkov pri potrošniku, hkrati pa ozaveščati potrošnika, da z nakupom ribjih izdelkov na lokalnem trgu pomaga ohranjati slovenska delovna mesta, sebi pa zagotavlja prehransko varnost, ki je sicer v primeru nakupa konkurenčnih izdelkov iz tujine vprašljiva,
 • promovirati dogodke oz. prireditve oz. nadgraditi že obstoječo ponudbo z lokalnimi ribami in ribjimi izdelki,
 • izobraževati lokalne prebivalce, gostince in turistične ponudnike o pomenu sladkovodnih lokalnih rib ter njihov pozitivni vpliv na krepitev lokalne identitete.

Aktivnosti projekta:

 • koordinacija in vodenje,
 • promocijske aktivnosti,
 • kuharske delavnice s priznanimi kuharskimi mojstri,
 • nadgradnja že obstoječih lokalnih prireditev z vključevanjem rib in ribjih izdelkov,
 • udeležba na prireditvi Podeželje v mestu s predstavitvijo novih produktov (ribji izdelki).

Rezultati projekta:

 • izdelan in potrjen Pravilnik o ocenjevanju ribjih izdelkov,
 • predstavitev produktov na dveh prireditvah Podeželje v mestu,
 • izdelana analiza za 6 različnih rib oz. ribjih izdelkov,
 • izveden ogled dobre prakse v tujini,
 • izvedba 10 kuharskih delavnic na temo postrvi s kuharskimi mojstri,
 • oblikovana in natisnjena knjižica z recepturami,
 • izdelava  filma (spot).

Koristne povezave:

Evropska komisija, EKSRP
Program razvoja podeželja

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS Gorenjska košarica, vodilni partner BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Scroll to Top