Od pridelka do izdelka

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 –  marec 2021

Partnerji: KGZS KRANJ, Biotehniški center Naklo, Društvo kmečkih žena Kranj, Društvo žensk z dežele občina Radovljica

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  26.831,71 €, od tega vrednost EKSRP 22.088,79 € (85 %) 

Opis operacije:  Namen projekta je v prvi fazi usposobljenost ciljnih skupin za uvedbo novih tehnologij na podnebne spremembe (uvajanje odpornejših sort, ohranjanje avtohtonih sort). V drugi fazi projekta bodo aktivnosti usmerjene v doseganje dodane vrednosti sadja in žit (višja kakovost, predelani proizvodi) ter doseganje kriterijev za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter s tem ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.

Cilji operacije:  

 • usposobljenost na področju teoretičnih znanj z različnih področij (ekonomika, tehnologija, trženje, …),
 • uvajanje odpornejših sort žita in sadja, ki so prilagojeni na podnebne spremembe, nova tehnologija pridelave,
 • usposobljenost na področju praktičnih znanj – pekovski izdelki, izdelki iz sadja – novi izzivi v predelavi,
 • vzpodbujanje k registraciji dopolnilne dejavnosti,
 • večja možnost za vključitev v kratke dobavne verige,
 • vzpostavitev sodelovanja s turističnimi kmetijami in ostalimi turističnimi ponudniki v prostoru,
 • strokovno preverjanje kakovosti izdelkov – sodelovanje na ocenjevanju izdelkov na nacionalni ravni,
 • pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

Aktivnosti operacije:  

 • koordinacija in vodenje projekta,
 • usposabljanje ciljnih skupin: v dveh sklopih, v obliki modulov,
 • promocija projekta.

Med rezultati operacije je načrtovano vsaj 1 delovno mesto na kmetiji.

Več o rezultatih projekta si lahko preberete tukaj.

Scroll to Top