Programsko obdobje 2021 -2027

Otroška igrišča

V sklopu projektov »Otroška igrišča« v okviru programskega obdobja LEADER 2007-2013  je bilo na območju LAS Gorenjska košarica postavljenih 33 otroških igrišč.

Z vzpostavitvijo mreže novih otroških igrišč se omogoča aktivno preživljanje prostega časa otrokom iz vasi. Otroška igra na zraku je pomembne element tako psihofizičnega kot tudi emocionalnega razvoja vsakega otroka, hkrati pa spodbuja povezovanje z naravo.

Izbrane teme

Scroll to Top