Programsko obdobje 2021 -2027

Medgeneracijski center Naklo že odprt

OTVORITEV MEDGENERACIJSKEGA CENTRA NAKLO

Občina Naklo ima nov Medgeneracijski center v večnamenski občinski stavbi. Otvoritev Medgeneracijskega centra je bila v petek 19.6.2020 v sklopu občinskega praznika. Skupni prostori so namenjeni za izvajanje programa medgeneracijskega sodelovanja, ki bodo omogočali vključevanje vseh generacij v aktivnosti v njihovem lokalnem okolju – z namenom dviga življenjske ravni.  Gre za rezultat projekta LAS Medgeneracijski centri, katerega vodilni partner je BSC, poslovno podporni center, d.o.o.

V sklopu otvoritve so že potekale razne delavnice, skupaj z Ljudsko univerzo Kranj pa bomo v okviru projekta poskrbeli za kakovostne vsebine in dejavnosti, ki se bodo odvijale v centru tekom poletja. Več o aktivnostih v medgeneracijskem centru pa si lahko preberete v zgibanki in programu.   

Lepo vabljeni!

Projekt »Medgeneracijski centri« delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top