Programsko obdobje 2021 -2027

PODALJŠAN ROK za 3. Javni poziv za izbor operacij LAS GK

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, obvešča, da se objavljenemu

 3.  J A V N EMU  P O Z I V U

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Gorenjska košarica Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

podaljšuje rok za oddajo vlog, in sicer do petka 10. 4. 2020 do 12. ure.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dodatne informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti na naslov: las@bsc-kranj.si oziroma 

po telefonu: 04/ 281 72 46 (vsak delovnik med 9. in 15. uro).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020).

Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

Operacije se bodo financirale iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR).

Več informacij o objavljenem javnem pozivu si lahko preberete na povezavi.

Izbrane teme

Scroll to Top