Pot miru (po SLR)

Trajanje projekta: 7.6.2019 do 30.9. 2021
(dne 6.2.2020 projekt obobren s strani Ministrstva)

Partnerji: LAS Dolina Soče, LAS Gorenja košarica, LAS s CILjem, LAS  V objemu sonca,  LAS Vipavska dolina

Skupna vrednost projekta brez DDV: 126.533,54 €

Vrednost LAS Gorenjska košarica brez DDV: 30.908,30 €

Vrednost sofinanciranih upravičenih stroškov LAS Gorenjska košarica iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 20.832,33 €

Opis projekta:

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Goriška in Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Dolina Soče je predstavljala prvo frontno črto, ostala območja pa zaledje soške fronte. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic…), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Spodbuja vrednoto miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. Na glavno traso Poti miru je bila v letu 2015 že navezana pot, imenovana oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče, katera se iz Bohinja preko Komne in Krna navezuje na pot miru v Zgornjem Posočju. V Vipavski dolini pa so točkovno označena vojaška pokopališča.

V okviru te operacije želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi in vanjo vključiti turistične vodnike, ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter na Pot miru navezati z informatiko, promocijo in izobraževanjem območja zaledja soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same fronte.

Za promocijo in prepoznavnost območja se izvede spletno promocijo, nabavi promocijsko-izobraževalni material in izvede izobraževalne delavnice v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, da se jim približa ter predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne. Z mnogimi aktivnostmi se bodo povezala urbana središča in dediščina, ki se nahaja izven njih, kar bo povečalo sinergijske učinke.

Cilji projekta:

  • izvedba izobraževanj za turistične vodnike (strokovno in inovativno),
  • izvedba inovativnih delavnic med mladimi na temo POTI MIRU,
  • skupna spletna promocija LAS-ov,
  • ureditev in povezava info točk v še ne-vključenih urbanih središčih v širšo promocijski produkt POTI MIRU.

Aktivnosti projekta:

  • izobraževanje za vodnike in ponudnike,
  • promocija POT-i miru,
  • ureditev urbanih središč.

Več o rezultatih projekta si lahko preberete tukaj. 

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS Gorenjska košarica, vodilni partner BSC, d.o.o., Kranj. 

 

Scroll to Top