POZIV ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH IDEJ – STRATEGIJA LAS GORENJSKA KOŠARICA

Vabimo vse deležnike območja LAS Gorenjska košarica – območje občin: Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Tržič, Naklo, Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko in Preddvor , da s svojimi idejami, predlogi pomagajo pri pripravi strategije LAS Gorenjska košarica, ki bo osnova z koriščenje sredstev CLLD in izvajanje pristopov in projektov, ki temeljijo na lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost ter jo bo območje izvajalo v programskem obdobju 2014-2020.

K oddaji projektnih idej ste vabljeni vsi zainteresirani; podjetniki, nevladne organizacije, inštitucije, prebivalci. Prosimo vas, da predložite projektne ideje, ki posegajo na tematsko razvojno področje, ki ga določa uredba CLLD; ustvarjanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Vaše projektne ideje bomo zbirali do 31.12.2015. Predloge izvedbenih projektov posredujte na naslov: BSC d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj ali po elektronski pošti na naslov: las@bsc-kranj.si.

Scroll to Top