Programsko obdobje 2021 -2027

Projekt sodelovanja “POT MIRU”: POT MIRU IN SOŠKO FRONTO SPOZNAVALI UČENCI DVEH GORENJSKIH OSNOVNIH ŠOL

Ne samo dolino Soče, Vipavsko dolino, Goriško in Kras ter Idrijsko-cerkljansko, tudi Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Dolina Soče in Kras sta predstavljala prvo frontno črto, ostala območja pa zaledje soške fronte. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin, ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Spodbuja vrednoto miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega in izobraževalnega turizma.

Projektni partnerji BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj – LAS Gorenjska košarica, LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS V objemu sonca in LAS Vipavska dolina smo Pot miru in soško fronto predstavili tudi osnovnošolcem zadnje triade, ki šole obiskujejo na območju nekdanjega zaledja soške fronte, saj so prav ta območja predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same fronte.

V začetku oktobra 2020 je LAS Gorenjska košarica, v sodelovanju s Fundacijo Pot miru, izvedla šest predstavitev v dveh gorenjskih osnovnih šolah. Več kot 130 devetošolcev iz Bohinjske Bistrice in Kranja se je podrobneje seznanilo z zgodovino soške fronte, še posebej pa s pomenom oskrbovalnega zaledja in z njim povezano infrastrukturo (bohinjska železnica, tovorne žičnice, vršiška cesta …). Učenci so prejeli tudi spominska darila.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top