Programsko obdobje 2021 -2027

S projektom TRAJNOSTNI RIBOGOJSKI CENTER ZA zmanjšanje energetske porabe in ogljičnega odtisa ter ohranjanje biodiverzitete

S PROJEKTOM TRAJNOSTNI RIBOGOJSKI CENTER ZA ZAMNJŠANJE ENERGETSKE PORABE IN OGLJIČNEGA ODTISA TER ORANJANE BIODIVERZITETE

V mesecu juniju 2023 se je uspešno zaključil projekt Trajnostni ribogojski center, ki se je izvajal na območju LAS Gorenjska košarica. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Pri izvedbi projekta so, poleg vodilnega partnerja KGZS – Zavod KR,  sodelovali  še Lokalna energetska agencija Gorenjske, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Vodomec, d.o.o. in BIRO Franc Bizjak, s.p.

Sladkovodna akvakultura se zaradi večjega vpliva podnebnih sprememb in potreb po čim manjšem obremenjevanju okolja, spopada s problemom zadrževanja proizvodnje v enakem obsegu. Kot vsaka proizvodnja, ima tudi vzreja postrvi določene vplive na okolje. Po eni strani je energetsko potratna panoga, po drugi strani pa imajo določen vpliv na okolje tudi klavnični odpadki, kateri pri proizvodnji postrvi niso zanemarljivi. Da bi se lahko ublažile posledice teh sprememb, se morajo ribogojci za ohranitev proizvodnje posluževati različnih tehničnih rešitev, katere zahtevajo dokaj visoke finančne vložke, ki so z vidika porabe energije zelo visoki. Trenutno se  še vedno velik del električne energije proizvede na ne trajnostni način.

Rezultati projekta:

Za zmanjšanje energetske porabe in ogljičnega odtisa ter ohranjanje biodiverzitete, so bile v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti:

  • vzpostavitev vzorčnega obrata v proizvodnjo postrvi, ki je z investicijo v sončno elektrarno postal energetsko samooskrben – večji obrat – slika – postavitev sončne elektrarne, Vodomec, d.o.o,
  • postavitev polnilnih postaj za električne avtomobile,
  • z medovitimi rastlinami sta bila zasajena dva vrtova za namen ohranjanja biodiverzitete in informiranja splošne javnosti o tej tematiki ter postavljeni hoteli za žuželke in oblikovane  informacijske table na dveh ribogojskih obratih.
  • Za izboljšanje tehnologije pridelave postrvi in izobraževanje je bilo, v okviru projekta, izvedeno še nekaj investicij v stroje in opremo. Z vidika posledic človekovega vpliva na okolje, je pomembno, da ta vpliv čim bolj omejimo ali ga celo v čim večji meri obrnemo v sebi v prid. Eden od pomembnih vplivov je tudi odlaganje klavničnih odpadkov iz proizvodnje živil živalskega izvora. Precejšnje količine le teh nastajajo tudi pri predelavi rib. Trenutno klavnične odpadke iz ribogojnic odvažajo specializirana podjetja in končajo v sežigalnicah. S prevozom klavničnih odpadkov se po cestah prevaža tudi velika količina vode, kar je potratno tudi iz energetskega vidika. Z uporabo dehidratorja se iz klavničnih odpadkov lahko izloči kar 80% vode, kar pomeni precej manjšo obremenitev okolja. Morda se bo pojavila možnost uporabe teh odpadkov v namene organskega gnojenja ali dodatkov k živalski krmi.
  • V začetni fazi projekta so bili izvedeni preliminirani energetski pregledi na šestih ribogojnicah, na območju LAS Gorenjska košarica. Izdelani energetski eleborati služijo kot dokument za poslovno odločanje oz. identifikacijo problematičnih in šibkih točk, ki predstavljajo potencial za povečanje energetske učinkovitosti. Na osnovi rezultatov analiz, so bili podani najbolj smiselni ukrepi za zmanjšanje porabe energije in navodila za učinkovito rabo energije v ribogojnicah.
  • Usposabljanje splošne javnosti, ranljivih skupin (mladi, starejši,…): organiziranih je bilo 16 delavnic s področja trajnostne akvakulture z manjšim vplivom na okolje in biodiverziteto ter pomenom trajnostne in družbeno enakopravne zdrave prehrane. Predstavljeni so bile tudi produkti predelani iz postrvi.
  • Ob koncu projektnih aktivnosti je bila na obratu Vodomec, d.o.o. na novo zaposlena 1 oseba.

Sklepne misli

Svet se sooča z vedno večjim porastom porabe energije. Zato je potrebno ukrepati. Zavedati se je potrebno, da prehrana predstavlja velik del porabe energije, zato je pomembno, da podpiramo panoge, ki za proizvodnjo porabijo malo energije. Ribogojnice na področju Gorenjske zaradi dobrih naravnih danosti in prizadevanja ribogojcev za proizvodnjo in obratovanje porabijo zelo malo energije. Ribogojnice ponujajo sveže in zdrave ribe, ki so prijazne okolju. Podprite okolju prijazno pridelavo hrane in za vašo prehrano izberite lokalne slovenske ribe. Pomen trajnostnega upravljanja proizvodnje postrvi je predstavljen tudi v kratkem 5-minutnem promocijskem filmu na povezavi.

Prispevek pripravila: spec. Lidija Šnut, univ.dipl.ing.kmet.

Operacijo Trajnostni ribogojski center delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Vabljeni k prebiranju informacij o projektih CLLD 2014-2020 na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top