Programsko obdobje 2021 -2027

Slovenski regionalni dnevi 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Slovenski regionalni razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij so tudi letos organizirale Slovenske regionalne dneve 2018, ki so tokrat potekali v Savinjski regiji, v Podčetrtku, Terme Olimia, Hotel Sotelia, 18. in 19. oktobra 2018, pod naslovom »Izzivi regionalnega razvoja«.


Simpozij Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi in diskusiji glede načrtovanja in izvajanja regionalne politike. Na simpoziju se predstavijo in ocenijo dosedanje aktivnosti in skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških rešitev. Z letošnjo temo, ki je posvečena izzivom spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnimi pristopi in strategiji razvoja regije, smo soočili poglede resornih ministrstev oziroma vladnih služb, javnih skladov, agencij, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in strokovne javnosti. Slovenski regionalni dnevi so dogodek, namenjen vsem, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem.


Osrednja tema prvega dne je bila posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnim pristopom. Predstavljena sta bila naslednja mehanizma izvajanja:
•   Celostne teritorialne naložbe na urbanih območjih – CTN, ki jih izvaja Združenje mestnih občin Slovenije – ZMOS v vlogi posredniškega organa in
•    Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – CLLD 2014-2020, ki ga skupaj izvajata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V zaključku prvega dne je bil izveden ogled naložb kohezijske politike v Podčetrtku. Osrednja tema drugega dne so bile strategije razvoja 12-ih regij ob pripravi regionalnih razvojnih programov in regionalnih prostorskih planov, usmerjanje prostorskega razvoja na regionalni ravni, predstavljena pa sta bila tudi dva raziskovalna projekta.

 

VIR: Simpozij Slovenski regionalni dnevi

Izbrane teme

Scroll to Top