Programsko obdobje 2021 -2027

SPREMEMBA “2. JAVNEGA POZIVA LAS Gorenjska košarica”

SPREMEMBA »2. JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020«

Operacije, ki se bodo sofinancirale, se morajo nanašati na najmanj eno in največ dve predvideni tematski področji Strategije lokalnega razvoja in znotraj vsakega izbranega tematskega področja na enega ali več ukrepov (po prvotnem pozivu samo na eno tematsko področje).
Prijavitelji v vlogi na javni poziv v točki 1.7. zato označijo najmanj eno (1) in največ več dve (2) glavni tematski področji operacije in znotraj vsakega izbranega tematskega področja najmanj en (1) glavni cilj in najmanj en (1) glavni ukrep Strategije lokalnega razvoja, h katerim operacija največ prispeva (podrobnejše opise ciljev, ukrepov in okvirnih aktivnosti, ki lahko prispevajo h ukrepu, najdete v 3. točki javnega poziva).

Celotno dokumentacijo 2. Javnega poziva LAS GK najdete na spletni strani LAS  Gorenjska košarica pod zavihkom JAVNI POZIVI.

Za dodatne informacije in svetovanje pri pripravi vlog in dokumentacije v prilogah nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las@bsc-kranj.si ali prek telefonske številke: 04/ 281 72 46.


Izbrane teme

Scroll to Top