Programsko obdobje 2021 -2027

Vabilo na stalno razstavo v Kovaški muzej v Kropi

VABILO

na stalno razstavo

Lepo vabljeni!

Razstava je bila narejena v okviru projekta  “Naša industrijska dediščina naš ponos”, ki jo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj podeželja (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top