Programsko obdobje 2021 -2027

15. redni zbor članov DRSP in posvet LAS

Društvo za razvoj slovenskega podeželja vsako leto organizira redni zbor članov, letošnji že 15. po vrsti je potekal v Škofji Loki. Udeležili smo se ga tudi predstavniki LAS Gorenjska košarica.

Člani so na rednem zboru obravnavali poročilo in delo v letu 2018 ter prihajajoče aktivnosti v 2019, dotaknili pa so se tudi problematike črpanja sredstev za CLLD projekte.

V nadaljevanju dneva je sledil posvet Lokalnih akcijskih skupin, kjer so najprej predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavili nekaj aktualnih novosti in dogodkov, ki se bodo izvedli v letošnjem letu ter problematiko označevanja projektov.

Dogodek se je zaključil z ogledom rokodelskih dobrih praks v Rokodelskem centru DUO in Kreativnem centru Kreativnice ter z lokalno kulinariko.

Vir: DRSP (www.drustvo-podeželje.si)

 

Vir slike: https://las-pogorje.si

Izbrane teme

Scroll to Top