V petek 27. 8. 2018 v Uradnem listu RS (št. 52/2018) je bil objavljen predvidoma zadnji javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Razpisanih je 1,1 milijona EUR nepovratnih sredstev, vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 20. 8. 2018 do vključno 19. 10. 2018 do 24. ure. Razpis in priloge so dostopne na povezavi: 4. Javni razpis za podukrep 19.3.
Scroll to Top