Aktualno

LAS Gorenjska košarica skupaj z Radol’ca v medregijskem projektu sodelovanja LAS “EKO Okusi Slovenije”, jeseni predstavlja dva nova kulinarična produkta.

Projekt Socialno vključevanje starejših in mladih naslavlja problem tveganja socialne izključenosti in revščine.

Zelo nas veseli, da so ljudje prepoznali pomembno tematiko, ki je med mladimi vse bolj pereča – digitalna zasvojenost. Projekt RANE EKRANA je s strani ljudi prejel največ glasov in tako postal Naj projekt 2023.

Kako spodbuditi podjetništvo na območju LAS Gorenjska košarica z uporabo endogenih potencialov tega okolja?

Informacije o odločbah o pravici do sredstev izdanih na podlagi javnih razpisov Programa razvoja podeželja in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Svet se sooča z vedno večjim porastom porabe energije. Zato je potrebno ukrepati. Zavedati se je potrebno, da prehrana predstavlja velik del porabe energije, zato je pomembno, da podpiramo panoge, ki za proizvodnjo porabijo malo energije.

Projekt Rane ekrana naslavlja alarmanten problem digitalne zasvojenosti (DZ), ki se tudi v Sloveniji hitro in vidno širi med otroci in mladimi. Projekt je razvil temeljni program preprečevanja vzrokov digitalne zasvojenosti in v tem smislu preprečevanje vzrokov in zdravljenje njenih posledic.

Pristopi in konkretne rešitve za aktivacijo degradiranih in opuščenih območij na Gorenjskem …

Vabimo zainteresirano javnost z območja občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kamnik, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur in Tržič, da se včlani v javno-zasebno partnerstvo, ki bo pod imenom LASR Gorenjske ribe delovalo na področju ribištva in akvakulture v novem programskem obdobju 20217-2027.

Voda je bogastvo! Kamniško-Savinjske Alpe so naravni vodni stolp, ki s kvalitetno vodo oskrbuje okoliške prebivalce. Žal pa ljudje čisto gorsko vodo onesnažujemo že v njenem povirnem območju. Z namenom, da se domačini zavemo našega vodnega bogastva, ki naj ga cenijo tudi obiskovalci naših krajev, je bila zasnovana krožna Vodna pot okoli Kamniško-Savinjskih Alp.

Scroll to Top