Otroška igrišča

V sklopu projektov »Otroška igrišča« v okviru programskega obdobja LEADER 2007-2013 je bilo na območju LAS Gorenjska košarica postavljenih 33 otroških igrišč …

Tematske poti na Gorenjskem

LAS Gorenjska košarica je v sklopu projektov v programskem obdobju LEADER 2007-2013 opremila 11 tematsko pohodniških poti na območju …

Stara hišna imena na Gorenjskem

Projekt raziskovanja hišnih imen je vzklil iz lokalne pobude, ki pa je glede na dobro izkušnjo in zgled prerasla v regijski projekt, ki se je …

Kulinarično središče Gorenjske

Pri projektu gre za vzpostavitev kulinarično izobraževalnega središča Gorenjske z nakupom dodatne opreme za kuhinjo in razvoj vsebin usposabljanja udeležencev ter animacijsko motivacijskih delavnic za …

Scroll to Top