Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne 21. 3. 2019 v Hiši Evropske unije v Ljubljani skupaj s predstavniki podporne enote Evropske komisije FARNET organiziralo delavnico za lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR). Delavnica, ki je potekala na temo vključevanja sektorja akvakulture/marikulture v izvajanje ukrepa CLLD 2014-2020, je predstavljala nadaljevanje dobrega dela s predhodnih delavnic. 

Delavnice so se udeležili predstavniki vseh 4 lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (LASR Dolina Soče, LASR Gorenjska košarica, LASR Istre in LASR Posavje), predstavniki marikulture in sladkovodne akvakulture v Sloveniji, predstavniki Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in predstavniki organizatorjev (MKGP in FARNET).

V prvem delu delavnice so bili predstavljeni primeri dobrih praks (izvedenih projektov v okviru ukrepa CLLD tako iz Slovenije, kot primeri iz tujine). Predstavnica LASR Posavje je predstavila projekt »Najboljša riba je Posavska riba« in projekt »Povezani s Savo« ter povedala nekaj besed o udeležbi na seminarju FARNET, ki je potekal lansko leto v Franciji. Predstavnika podporne enote FARNET sta poskrbela za prenos znanja s primeri projektov s področja akvakulture, ki so bili izpeljani v Nemčiji, na Poljskem, Švedskem, Finskem, v Latviji in drugje. S strani ARSKTRP so bile predstavljene najpogostejše težave, ki jih zaznavajo pri obravnavi vlog

V drugem delu delavnice je delo potekalo v dveh skupinah. V vsaki skupini so sodelovali tako predstavniki MKGP, ARSKTRP, LASR, kot tudi predstavniki sektorja. Sodelujoči so iskali izzive sektorja na območju LASR in v nadaljevanju skušali definirati, kako lahko pri realizaciji zaznanih idej sodelujejo LASR in s katerimi projekti. Delavnica je ponovno omogočila prenos znanja med vsemi sodelujočimi. Ob zaključku delavnice je bil splošen vtis, da so tovrstni dogodki zelo dobro sprejeti in jih je treba organizirati še naprej.

VIR: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Vir slike: http://www.ribiski-sklad.si

Scroll to Top