Programsko obdobje 2021 -2027

Izvedena delavnica – Predstavitev 2. Javnega poziva LAS GK (za ribiški sklad)

Ekipa LAS Gorenjska košarica je vsem sodelujočim (potencialnim prijaviteljem) na delavnici predstavila vse v zvezi z 2. Javnim pozivom LAS Gorenjska košarica. Udeleženci so se seznanili z namenom javnega poziva, razpoložljivi sredstvi CLLD za sofinanciranje, predmetom sofinanciranja, splošnimi in posebnimi pravili za sofinanciranje, postopkom izbora vlog in merili za ocenjevanje vlog,  rokom in načinom prijave ter obravnavo in postopkom odobritve operacije. 

Gradivo: Predstavitev 2. Javnega poziva LAS Gorenjska košarica

Vso dokumentacijo o objavljenem 2. Javnem pozivu LAS GK najdete spletni strani LAS Gorenjska košarica pod zavihkom Javni poziv.


Izbrane teme

Scroll to Top