Programsko obdobje 2021 -2027

Prejeti še dve odločbi o potrditvi projektov za sklad EKSRP

Prejeti še dve pozitivni odločbi o potrditvi projektov za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

LAS Gorenjska košarica je v začetku meseca oktobra prejela še dve Odločbi (iz 1. Javnega poziva LAS GK, ki je bil objavljen 26. 4. 2017). S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli pozitivne odločbe za  naslednji dve operaciji:

  • MEDGENERACIJSKI CENTRI, prijavitelj BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v višini 300.000 € odobrenih CLLD sredstev ),
  • OD PRIDELKA DO IZDELKA, prijavitelj KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj (v višini 22.088,79 € odobrenih CLLD sredstev).

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica pod zavihom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top