Programsko obdobje 2021 -2027

Prejeti dve odločbi o potrditvi projektov za sklad ESPR

Prejeti dve pozitivni odločbi o potrditvi projektov za Evropski  sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

LAS Gorenjska košarica je 1.10.2019 prejela dve Odločbi (iz 2. Javnega poziva LAS GK, ki je bil objavljen 18.1.2019). S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli pozitivne odločbe za  naslednji dve operaciji:

  • GORENJSKE RIBE, prijavitelj BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v višini 199.569,22 € odobrenih CLLD sredstev ),
  • RIBJA KULTURNA DEDIŠČINA, prijavitelj Turizem Bohinj (v višini 140.400,51 € odobrenih CLLD sredstev).

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top