Programsko obdobje 2021 -2027

Festival slovenskih LAS 2018 v Kamniku

 

Kot že pretekla leta, je Festival slovenskih LAS 7. in 8. septembra 2018 organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja v sodelovanju z Mrežo za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP). Letos pa gredo zasluge za uspešno izveden Festival LAS tudi lokalni akcijski skupini (v nadaljevanju: LAS) Srce Slovenije, ki je festival gostila.
Dogodka se je v dveh dneh festivala udeležilo preko 120 udeležencev iz sedmih evropskih držav.  Petkovega strokovnega posveta smo se udeležili tudi predstavniki LAS Gorenjska košarica.  Petkov dopoldanski posvet je potekal v prostorih Doma kulture Kamnik in je bil namenjen tematiki vrednotenje strategij lokalnega razvoja LAS, na katerem sta imela predstavitev ugledna tuja strokovnjaka s področja vrednotenja, Jela Tvrdonova in Robert Lukesch. Program se je nadaljeval s panelno razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov s področja vrednotenja. V delovnih skupinah je razprava potekala tudi v popoldanskem času, vzporedno pa je potekal tudi diskusijski krožek (Ne)razpoložljivost kmetijskih zemljišč v Sloveniji (projekt NEWBIE). K delovnem vzdušju so pripomogli tudi ravnokar prenovljeni prostori Samostana Mekinje.

Po zaključku uradnega dela posveta se je dan nadaljeval z ogledi dobrih praks na območju LAS Srce Slovenije. Skozi ves dan je udeležence spremljalo prijetno septembrsko vreme, za prijetno počutje pa so še dodatno poskrbeli »Okusi Kamnika«.


Sobotni del festivala LAS se je odvijal v okviru največjega etnološkega festivala v Sloveniji, Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V okviru dogodka je bilo v središču Kamnika postavljenih tudi 13 stojnic namenjenih predstavitvam LAS, ki so predstavljali svoje delo prav tako pa na stojnicah lokalni ponudniki z območij posameznih LAS ponujali svoje izdelke. Na povabilo MKGP pa so se sobotnega dogodka udeležili tudi predstavniki petih makedonskih LAS, ki so tako spoznali nekatere slovenske LAS in izmenjali kontakte za morebitna nadaljnja dogovarjanja o sodelovanju. Vzporedno so se odvijali ogledi dobrih praks, s katerim smo udeležencem predstavili utrip srednjeveških mest, lepote narave, kulturne in industrijske dediščine na območju LAS Srce Slovenije.

VIR: PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Izbrane teme

Scroll to Top