V sredo, 12. 6. 2019 se je ekipa LAS Gorenjska košarica odpravila na Cerkljansko  v okviru operacije sodelovanja LAS »E-nostavno na kolo«.  V sklopu predstavitev dobrih praks s področja kolesarstva smo preživeli lep sončen dan v naravi s preizkušanjem zmogljivosti e-koles.

V okviru ogleda dobrih praks so v operaciji sodelujoče lokalne akcijske skupine in predstavniki sodelujočih občin ter zainteresiranih organizacij imeli možnost spoznati in preizkusiti e-gorska kolesa podjetja Proloco Trade d.o.o., se popeljati vse do vstopne točke v Bike & Fun Park Scott Cerkno, kjer so spoznali njegovo delovanje in si ogledali eno izmed poti za spust z gorskimi kolesi. 

Sledili sta še predstavitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles MICikel podjetja Vizijasport d.o.o. ter pogovor o možnosti istovrstnega avtomatiziranega sistema izposoje e-gorskih koles v turistične namene.

Več o projektu sodelovanja “E-nostavno na kolo” si lahko preberete na povezavi.

Projekt sodelovanja »E-nostavno na kolo« delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Scroll to Top