Programsko obdobje 2021 -2027

Javno naročilo za projekt POČAKAJ NA BUS

JAVNO NAROČILO POČAKAJ NA BUS

JAVNO NAROČILO

Razpisna dokumentacija Javnega naročila POČAKAJ NA BUS:

Tehnične specifikacije:

Lepo vabljeni k ogledu!

Aktivnosti so bile izvedene v okviru projekta  “Počakaj na bus”, ki jo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top