Obnova rak v Kropi

Občina Radovljica je v okviru projekta Arhitektura gorenjskih vasi v maju začela obnavljati rake pri gostilni Pr’Kovač v Kropi, dela so se končala v mesecu septembru.

V okviru projekta so bile urejene dotrajane rake od »Koruznega« mosta v dolžini 45 metrov na desnem bregu Kroparice in na novo tlakovan trg pred gostilno. Vrednost opravljenih del znaša 163 tisoč evrov, od katerih 58 tisoč evrov prispeva Evropski kmetijski sklad v okviru projekta Arhitektura gorenjskih vasi. Z obnovo trga kot javne površine, pretežno namenjene pešcem, se zaključuje tudi občinski program Evropskega tedna mobilnosti.

V občini Radovljica bo poleg sanacije rak v Kropi izdelana še tipološka študija arhitekture naselij Dobrave, Zaloše in Ovsiše. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prostorom, bodo na osnovi izhodišč prebivalcev in analiz predlagali možen prostorski razvoj vasi, predvsem ureditve osrednjih prostorov v vasi. Predlogi bodo konec oktobra predstavljeni domačinom na delavnicah ter na razstavi na prostem. Pridobiti želijo predloge in pripombe prebivalcev, da bodo lahko skupaj oblikovali rešitve, ki bodo vasem koristile, prebivalcem omogočale višjo raven kakovosti življenja, obiskovalcem pa spodbudile zanimanje zanje.

Bajer in rake

Investicija je bila narejena v okviru projekta  “Arhitektura gorenjskih vasi”, ki jo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Scroll to Top