MREŽA VODNIH POTI V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH: Dvodnevni pohod

Utrinki iz dvodnevnega pohoda po vodni poti Kamniško Savinjskih Alp

V okviru projekta sodelovanja Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah je Center Rinka iz Solčave v juniju organiziral dvodnevni pohod po vodni poti Kamniško Savinjskih Alp. Prvi dan je bil namenjen spoznavanju vodnih virov na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, po Medvedovi poti od gostišča Firšt do cerkve Svetega duha in po panoramski poti mimo izvira kisle vode, do kmetije Klemenšek in končnega cilja prvega dne, Kmečke hiše Ojstrica.

Drugi dan je bil namenjen spoznavanju vodnih virov LAS Srce Slovenije, po Koželjevi poti, to je Kraljevi izvir, Mali izvir. Ker slike povedo več kot 100 besed, si jih le oglejte.

Dvodnevni pohod po vodni poti je bil organiziran v sklopu tradicionalnega pohodniškega festivala v KSA. Gre za projektno partnerstvo LAS-ov v Kamniško Savinjskih Alpah: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAG Regionalkooperation Unterkärnten iz Avstrije. Projekt je bil odobren na 5. razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sklopu podukrepa 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Gre za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V okviru omenjenega projekta sodelovanja, ki se letos zaključuje, bo v letošnjem letu izdelan še zemljevid vodnih virov, digitalizacija vodnih poti ter ponovna analiza vseh vključenih vodnih virov.

Projekt sodelovanja “Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah” delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Aktualno, Projekti
Scroll to Top