Programsko obdobje 2021 -2027

Natečaj za izbor rešitve za vzpostavitev abstraktne okvirne razsvetljave objektov v občinah Bohinj, Naklo in Tržič

V okviru projekta “PAMETNA RAZSVETLJAVA” je objavljen

NATEČAJ za izbor rešitve za vzpostavitev abstraktne okvirne razsvetljave objektov v občinah Bohinj, Naklo in Tržič

povezava: NATEČAJ

Rok za oddajo del je do 21.8.2020.

Natečaj se izvaja v okviru operacije »Pametna razsvetljava« (program CLLD, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

Kratek opis projekta PAMETNA RAZSVETLJAVA: :

 S sodelovanjem 3 občin pri  izvedbi naložb v pametno osvetljevanje ter pripravljenim poročilom za  ukrepe pametnega osvetljevanja ter izvedbo festivala svetlobe bomo prispevali k razvoju praks pametnega osvetljevanja ter povečanju zavedanja deležnikov, prebivalstva, nevladnih organizacij in podjetij o nujnosti zmanjševanja prekomernega svetlobnega onesnaževanja, kar se odraža v zmanjšanju emisij  CO2, boljšem zdravju prebivalcev ter ohranjeni biodiverziteti.(prijavitelj BSC Kranj, d.o.o., v višini 122.403,15€  CLLD sredstev)

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top