Programsko obdobje 2021 -2027

Nov Park BOR v Preddvoru

Otvoritveni dogodek projekta Turizem ribjih doživetij

PARK BOR ob jezeru v Preddvoru

Park Bor s čudovitim pogledom na gore in griče od Storžiča do Krvavca je svoja zelena vrata odprl v juliju, uradna otvoritev pa je potekala 17. avgusta 2022. 

Park Bor je bil urejen v okviru projekta Turizem ribjih doživetij, ki ga sofinancirata EU iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter država v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. V dvoletnem projektu, ki se je začel novembra 2020, poleg Občine Preddvor in Zavoda za turizem Preddvor sodelujejo BSC – poslovno podporni center kot vodilni partner projekta, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Biro Bizjak.

Cilj projekta, ki je vreden skoraj 300.000 evrov, je razvoj sonaravnega turizma z močnejšim vključevanjem in povezovanjem ribogojstva, ribje kulinarike, sonaravnega ribištva in spoznavanja oziroma doživljanja ribje narave na jezeru Črnava ter s tem ustvarjanje celovitega območja zelenega ribjega turizma.

Namen projekta je razvoj turističnih produktov oziroma paketov ribjih doživetij na pilotnem območju jezera Črnave. Tako je bil med drugim urejen zahodni breg jezera za izvajanje turistične ponudbe, ki povezuje ribja doživetja z ostalimi aktivnostmi doživljanja narave in podeželja, pa tudi za preživljanje prostega časa domačinov.

Na osnovi izkušenj bodo pripravljene podjetniške in izobraževalne turistične delavnice tudi za druge deležnike na Gorenjskem v mesecu septembru. Na otvoritvenem dogodku novega parka, je bila ob glasbeni zabavi in gostinski ponudbi izvedena tudi degustacija ribjih specialitet iz lokalne ribogojnice z Belce, predstavljen projekt, ribiški poklic ter ribogojnica. Prav tako pa je bilo poskrbljeno tudi za najmlajše ter za animacijo.

Projekt “Turizem ribjih doživetij” delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti.

Izbrane teme

Scroll to Top