V Uradnem listu št. 68/2018 je bila v petek, 26. 10. 2018, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, ki bo dodatno olajšala izvajanje lokalnega razvoja, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.

Glavne spremembe in dopolnitve Uredbe CLLD zadevajo spremembe določb o pregledu uspešnosti in doseganju mejnikov, ki so jih lokalne akcijske skupine določile v strategijah lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), podrobnejše opredelitve pogojev upravičenosti in upravičenih stroškov ter manjše popravke glede obveznosti pri sofinanciranih operacijah.
Z uredbo se določa manj stroge pogoje za doseganje mejnikov, ki so jih lokalne akcijske skupine določile v SLR. Prvotno so bili mejniki postavljeni precej strogo, zato jih LAS-i do konca leta 2018 ne bi dosegli. Ukinja se tudi sankcija v primeru nedoseganja mejnikov do konca tega leta. Rezerva za uspešnost se bo po novem delila glede na to, kateri LAS-i bodo do konca leta 2018 bolj uspešni pri izvajanju ukrepa, kar pomeni, da več kot bodo dosegli mejnikov SLR za sklad EKSRP, več sredstev bodo lahko prejeli v letu 2019.
Za Evropski sklad za regionalni razvoj se v uredbi opredeljuje pogoj, do kdaj operacija ne sme biti fizično zaključena ali v celoti izvedena. Bolj jasno je opredeljen tudi začetek upravičenih stroškov. Za omenjeni sklad se spreminja tudi način oddaje vlog, in sicer se vzpostavlja informacijski sistem za oddajanje vlog tudi za vloge CLLD.
Poenostavljajo se še zahteve glede predmetnih dokazil za operacije, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, saj je praksa pokazala, da za posameznega upravičenca pomenijo nesorazmerno veliko administrativno breme.
Ostale spremembe zadevajo uskladitev z drugimi predpisi, uskladitev sankcij v primeru kršitev pravil označevanja in manjše tehnične popravke.

Sprememba uredbe  (Uradni list RS; št. 68/18)

VIR: Program razvoja podeželja

Scroll to Top