Programsko obdobje 2021 -2027

Objavljen je 3. Javni poziv za izbor operacij LAS GK

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, objavlja

 3.  J A V N I  P O Z I V 

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Gorenjska košarica Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020).

Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

Operacije se bodo financirale iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR).

Več informacij o objavljenem javnem pozivu si lahko preberete na povezavi.

Izbrane teme

Scroll to Top