Odprta vrata učnih kmetij

Trajanje projekta: november 2017 – april 2020

Partnerji: LAS Loškega pogorja, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica in LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV:  254.143,26 EUR

Vrednost LAS Gorenjska košarica brez DDV: 57.161,15 EUR neto, od tega vrednost EKSRP 48.586,98 EUR

Opis projekta:

Preko vzorčnih izkustvenih kmetij želimo na območju partnerskih LAS spodbuditi pridelavo, predelavo in porabo senenega mleka ter pridelavo ter predelavo jagodičevja in ostalega sadja ter tako obema ključnima področjema kmetijskih proizvodov povrniti vrednost, ki sta je bila deležna v preteklosti. Na ta način želimo povečati lokalno prehransko samooskrbo in dvigniti vrednost kmetijskim proizvodom. Velik poudarek bo na osveščanju različnih ciljnih skupinah potrošnikov preko različnih komunikacijskih kanalov, tudi z neposrednimi izkušnjami na samih kmetijah. Tekom projekta bodo tako oblikovani konkretni programi izkustvenega učenja in mentorstva na kmetijah.

Cilji projekta:

 • spodbujanje podjetniške inovativnosti in kreativnosti,
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano,
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja,
 • izboljšanje socialnega kapitala.

Aktivnosti projekta:

 • oblikovanje programov izkustvenega učenja in mentorstva za različne ciljne skupine (pridelava senenega mleka, jagodičevja in sadja),
 • izmenjava izkušenj, znanja in dobrih praks ter vzpostavitev povezav na območju sodelujočih LAS,
 • promocija novih trajnostnih praks in dosežkov projekta,
 • pilotna izvedba razvitih programov in evalvacija,
 • spodbujanje partnerskega sodelovanja med vsemi deležniki v verigi naročanja lokalne hrane,
 • koordinacija in vodenje projekta sodelovanja.

Rezultati projekta:

 • vzpostavljeno sodelovanje in prenos dobrih praks med vključenimi LAS-i,
 • vzpostavljena mreža vzorčnih izkustvenih kmetij z uspešnimi lokalnimi praksami pridelave in predelave,
 • zagotovljen dostop do znanja za dodajanje vrednosti proizvodom za trg (praktičnega znanja in usposabljanja),
 • oblikovani programi spodbujanja lokalne potrošnje skozi doživetja na vzorčnih izkustvenih kmetijah.

Več o rezultatih projekta najdete tukaj.

Koristne povezave:

Evropska komisija, EKSRP
Program razvoja podeželja

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS Gorenjska košarica, vodilni partner BSC, d.o.o., Kranj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Scroll to Top