Programsko obdobje 2021 -2027

PODALJŠAN ROK za 4. Javni poziv za izbor operacij LAS GK

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, obvešča, da se objavljenemu

 4.  J A V N EMU  P O Z I V U

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Gorenjska košarica 

podaljšuje rok za oddajo vlog, in sicer do torka 31. 8. 2021 do 15. ure.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dodatne informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti na naslov: las@bsc-kranj.si oziroma 

po telefonu: 04 281 72 37 in 04 281 72 46 (vsak delovnik med 9. in 15. uro).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020).

Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).

Operacije se bodo financirale iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo  ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o objavljenem javnem pozivu si lahko preberete na povezavi.

Izbrane teme

Scroll to Top