Programsko obdobje 2021 -2027

Podaljšan rok za prijavo operacij na 2. Javni poziv LAS GK

S strani članov Upravnega odbora LAS Gorenjska košarica je bil potrjen sklep o podaljšanju roka za oddajo prijav na 2. Javni poziv  za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Gorenjska košarica Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), z dne 1.4.2019 na 23.4.2019, kar bo prijaviteljem omogočilo dodaten čas za pripravo kakovostnih prijav.

Vloge za prijavo na javni poziv s predlogi operacij je torej potrebno poslati najkasneje do 23.4.2019 priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja LAS najkasneje do 23.4.2019 do 15:00 ure.

Celotno dokumentacijo 2. Javnega poziva LAS GK najdete na spletni strani LAS  Gorenjska košarica pod zavihkom JAVNI POZIVI.

Za dodatne informacije in svetovanje pri pripravi vlog in dokumentacije v prilogah nas lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las@bsc-kranj.si ali prek telefonske številke: 04/ 281 72 46.


Izbrane teme

Scroll to Top